Gränsöverskridande erfarenhetsutbyte i Åre

Ett fyrtiotal personer samlades i Åre för att dela med sig av kunskap och erfarenheter om digitala lösningar inom vård, omsorg, hälso- och sjukvård.

Renate Nilsen, Inn Tröndelag IKT
Inn Tröndelag IKT jobbar åt kommunerna Stienkjär, Inneröj och Verran. Vi fungerar som deras IT-avdelning och bygger och köper in IT-lösningar till kommunerna. Vi försöker hjälpa till att visa på möjligheter – det handlar om kultur- och förändringsarbete.

Det är viktigt och bra att personal från vård, omsorg och hälso- och sjukvård är med en sådan här dag – dels för att höja deras kunskapsnivå och dels för att vi ska få kunskap hur det fungerar i vardagen.

Solrunn Hårstad, Vaarnesregionen IT
Jag jobbar på Vaarnesregionens IT-avdelning. Vi har ett antal digitala trygghetslösningar igång – dörralarm, rörelsealarm, digital dispenser för medicin och GPS. Dessa bör utvecklas för att bli ännu enklare och effektivare. Exempel borde man kunna använda mobiltelefonens GPS istället för att ha en separat GPS i skosulan eller fickan. Eller att dörralarmet kan se vem som går ut så att ett larm inte går när någon släpper ut sin katt.

Sen måste vi bli modigare och ställa krav på leverantörer. Vi är alltid tuffa mot leverantörer och kräver i upphandlingar att de digitala lösningarna ska kunna kopplas ihop med vårt journalsystemet.

Johan Liden, Intel
För att lösa vårdens utmaningar krävs att vi flyttar vården från sjukhusen och vårdcetralerna och istället hem till patienterna, framförallt när det gäller multisjuka äldre. Intel har därför tagit fram en plattform där det möjliggörs, Intel health application platform. Det är en säker, öppen och innovationsvänlig plattform som kan kopplas ihop med vårgivarnas system, appar och liknande. Plattformen samlar in data via sensorer i patienternas hem. Idag finns sensorer för, blodtryck, vikt, glykosmätare, peakexpiratory flow och syremättnad i blodet.

 

Man kan säga att detta är sakernas internet för omsorg, hälsa och vård. Det är en plattform för att tidigt detektering som är avsedd främst för patienter med diabets, KOL och kronisk hjärtsjukdom.

Text & foto: Anton Säwström

0 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN