Vältelproccessen

Idéer kan komma från företag såväl som offentligt verksamhet och privatpersoner. Vår process gör det möjligt att snabbt och säkert ta reda på om en idé håller för att skalas upp. Tack vare Vältel öppnar de offentliga verksamheterna upp sin verksamhet för att säkerställa att lösningarna möter ett verkligt behov och fungerar i praktiken.

Vältel har tre huvudområden där vi vill skapa innovationer:

  • Hälsorum och mobila hälsolösningar
  • Uppkopplade hem
  • Akut stöd

Facebook

LinkedIn

Nyheter

Kalender

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN