Tommy Persson, Vältel, Gustav Hjelmgren, ImagineCare, Marie Norlén, Vältel.

Kroniskt sjuka ska få bättre vård

Personer med kroniska sjukdomar kommer att kunna mäta medicinska parametrar hemma som komplement till vårdbesök. Data samlas in via mätutrustning hemma och analyseras i realtid och kan hjälpa till att förutse och varna för ett försämrat hälsotillstånd.

Forskning visar att cirka 70 procent av alla patienter vill och kan ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa men de upplever att det är svårt att göra det i dagens sjukvårdssystem.

– När en person med kronisk sjukdom får möjlighet att själv följa olika mätvärden som exempelvis motion, sömn och blodtryck upplever de en ökad kontroll över sin hälsa. Vi ser också att medicinska utfallsmått förbättras, säger Gustav Hjelmgren, operativt ansvarig på ImagineCare.

Satsningen görs i form av ett Vältel projekt inom primärvården i Ragunda tillsammans med företaget ImagineCare. Projektet kommer att fungera som en testbädd för att lära, utvärdera och på sikt arbeta fram en ny vårdmodell. Vältel är ett Interregprojekt som Region Jämtland Härjedalen driver för att utveckla vården i Mittnorden.

– Tillsammans med ImagineCare kan vi erbjuda kroniskt sjuka personer en lösning som minskar antalet vårdbesök och möjliggör en bättre och effektivare vård. Att inte vara bunden till besök på hälsocentral och sjukhus ger många människor en ökad livskvalitet, säger Marie Norlén, projektledare för Vältel.

Projektet riktar sig till personer med kroniska sjukdomstillstånd som högt blodtryck, hjärtsvikt, ångest, depression och diabetes – grupper som idag saknar digitala lösningar samtidigt som deras vård utgör cirka 80 procent av den årliga svenska vårdkostnaden.

Läkare, sjuksköterskor och hälsocoacher kan följa upp patienterna i realtid och ge vård och stöd via text, samtal och video baserat på individens behov och önskemål. Vid behov samordnar personalen vården med andra vårdgivare och kommunicerar all nödvändig information genom systemet.

Vältel
Målet med Vältel är att skapa en långsiktig arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där man kan testa och utvärdera lösningar som kan hjälpa till att lösa hälso- och vårdutmaningar i Jämtland Härjedalen och Nord-Trøndelag med hjälp av välfärdsteknik. Vältel har redan infört läkarbesök via nätet i Sverige, mobil röntgen i Norge och digital tillsyn i Sverige och Norge.

Vältel drivs av Region Jämtland Härjedalen och Helse Nord-Trøndelag och kommuner i Jämtland Härjedalen, kommuner i Nord-Trøndelag och företag i både Sverige och Norge är också med i projektet.

ImagineCare
ImagineCare erbjuder individanpassad distansvård för personer med kronisk sjukdom, där individen blir mindre bunden till fysiska vårdbesök och får mer kontroll över sin egen hälsa.


För mer information:
Marie Norlén, projektledare Vältel, Region Jämtland Härjedalen,
072-242 51 78
Elisabeth Sundequist, enhetschef, Region Jämtland Härjedalen, Ragunda närvårdsområde, 0696-68 25 35
Gustav Hjelmgren, operativt ansvarig, ImagineCare, 072-546 15 39

Text: Anton Säwström

0 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN