Boende i Stugun får digital vård

Personer med kroniska sjukdomar kommer att kunna mäta medicinska parametrar hemma som komplement till vårdbesök. Data samlas in via mätutrustning hemma och analyseras i realtid och kan hjälpa till att förutse och varna för ett försämrat hälsotillstånd.

Satsningen görs i form av ett Vältel projekt inom primärvården i Ragunda tillsammans med företaget ImagineCare. Projektet kommer att fungera som en testbädd för att lära, utvärdera och på sikt arbeta fram en ny vårdmodell. Vältel är ett Interregprojekt som Region Jämtland Härjedalen driver för att utveckla vården i Mittnorden.

– Tillsammans med ImagineCare kan vi erbjuda kroniskt sjuka personer en lösning som minskar antalet vårdbesök och möjliggör en bättre och effektivare vård. Att inte vara bunden till besök på hälsocentral och sjukhus ger många människor en ökad livskvalitet, säger Marie Norlén, projektledare för Vältel.

Vältel
Målet med Vältel är att skapa en långsiktig arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där man kan testa och utvärdera lösningar som kan hjälpa till att lösa hälso- och vårdutmaningar i Jämtland Härjedalen och Nord-Trøndelag med hjälp av välfärdsteknik. Vältel har redan infört läkarbesök via nätet i Sverige, mobil röntgen i Norge och digital tillsyn i Sverige och Norge.

Vältel drivs av Region Jämtland Härjedalen och Helse Nord-Trøndelag och kommuner i Jämtland Härjedalen, kommuner i Nord-Trøndelag och företag i både Sverige och Norge är också med i projektet.

ImagineCare
ImagineCare erbjuder individanpassad distansvård för personer med kronisk sjukdom, där individen blir mindre bunden till fysiska vårdbesök och får mer kontroll över sin egen hälsa.


Text: Anton Säwström

1 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN