Katarina Lövgren och Sandra Malmström Blom, båda tandhygienister på Folktandvården i Krokom, kommer under hösten börja dokumentera munhälsobedömningar direkt i journalsystemet när de är ute på hembesök.

Liten förändring gör stor skillnad

Region Jämtland Härjedalen har sedan 1999 ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre, sjuka och funktionshindrade personer. Uppsökande verksamhet innebär en gratis munhälsobedömning i hemmet, oavsett boendeform, en gång per år och den utförs vanligtvis av en tandhygienist.

Idag görs all dokumentation i samband med dessa munhälsobedömningar manuellt och överförs i efterhand till folktandvårdens datasystem. För att effektivisera arbetet med den uppsökande verksamheten har Vältel bidragit med två bärbara datorer till Folktandvården i Krokom som tandhygienisterna kan ha med sig när de gör hembesök.

– Det här känns jättebra! Nu kommer vi kunna dokumentera direkt i journalsystemet och vi slipper allt dubbelarbete som vi tidigare gjort. Framförallt kommer vi spara mycket tid när vi registrerar allt på plats hos patienterna istället för i efterhand, säger Sandra Malmström Blom, tandhygienist på Folktandvården i Krokom.

Ökad patientsäkerhet

Det här är något man velat göra under en längre tid inom den uppsökande tandvården men det har inte funnits Wifi tillgänglighet överallt och 4G-nätet har inte varit tillräckligt utbyggt. Bedömning är nu att det ska finnas och det är en av de parametrarna som kommer utvärderas efter att Folktandvården i Krokom testat det nya arbetssättet.

– När vi är hemma hos patienten kommer vi nu kunna se i journalsystemet om hen tillhör Folktandvården eller en privat tandläkare och vi kan ta del av eventuella journaluppgifter. Då får vi ett bättre underlag till beslut om eventuella behandlingar. Det är inte alltid patienten själv kommer ihåg eller vet vad som tidigare sagts eller gjorts så det blir bättre patientsäkerhet nu, säger Katarina Lövgren, tandhygienist på Folktandvården i Krokom.

Redan nästa vecka drar testet med det nya arbetssättet igång och sedan ska Sandra och Katarina åka ut på två uppsökstillfällen till under hösten innan arbetet ska utvärderas tillsammans med Vältel. Förhoppningen är att införa arbetssättet för all uppsökande tandvård inom Folktandvården i Jämtland Härjedalen. Årligen utförs cirka 1 400 munhälsobedömningar via uppsökande verksamhet.

Text och foto: Anton Säwström

0 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN