Vältel utvärderas av Oxford Research

Oxford Research har fått i uppdrag av Region Jämtland Härjedalen att utvärdera projektet Välfärdsteknologiska testlabs (VälTel). Uppdraget går ut på att bedöma vilka resultat som har uppnåtts samt hur dessa bidrar till att uppfylla projektets mål.

Som en del av datainsamling genomförs en enkätundersökning bland personer som har varit/är involverade i VälTels projektaktiviteter. Enkäten innehåller frågor kring projektets genomförande, mål och resultat.

Frågor om enkäten besvaras av Stefanie Lange Scherbenske, Oxford Research stefanie.scherbenske@oxfordresearch.se

Frågor om VälTel projektet besvaras av Marie Norlén, Region Jämtland Härjedalen marie.norlen@regionjh.se

0 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN