Bedömning

Här görs en bedömning av experter i Vältel. De bedömer idébeskrivningen och kommer med input hur man kan få en bra kvalité i genomförandet samt hur man får med forskning och evidens.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN