Första sortering

Här görs en första sortering av Vältel. Är idéen möjlig att genomföra inom Vältel? Passar idéen för både Sverige och Norge?


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN