Idébeskrivning

Här beskrivs idéen lite mer detaljerat. Hur ska idéen genomföras och av vem eller vilka? Hur ser finansieringen ut? Ska idéen genomföras i Sverige, Norge eller i båda länderna?

Klicka här och fyll i vår idébeskrivning. Word, 144.8 kB. Mejla den sedan till någon av kontaktpersonerna.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN