Utvärdering

Nu är projektet igång och man tittar på kvalitetsuppföljning och vilka slutsatser man kan dra. Ska man skala upp idéen och i så fall hur?


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN